Komentarze

  • Zadaniowy czas pracy… Przepisy kodeksu pracy dopuszczają możliwość zatrudnienia pracownika w różnych systemach i rozkładach czasu pracy. Jednym z nich jest zadaniowy czas pracy, w którym ustalany jest zakres zadań oraz czas niezbędny do ich wykonania.
  • Odwołanie do sądu pracy – podstawowe informacje… Pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec podwładnego. To niestety dość często pojawiający się scenariusz. Jeśli zawodzą wszelkie sposoby polubownego załatwienia sprawy, pracownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu pracy. Co więc winna wiedzieć osoba, która decyduje się na ten krok?
  • Średniotygodniowy i dobowy czas pracy a nadgodziny… Każdy pracodawca i każda kadrowa wie, że godziny nadliczbowe dzielą się na „dobowe” i „średniotygodniowe”. Kiedy jednak powstają jedne, a kiedy drugie nadgodziny? Z tym już jest gorzej, a warto to wiedzieć, ponieważ inne dodatki wypłacasz za nadgodziny dobowe, a inne za tygodniowe. Odmienne są również terminy, w jakich należy je wypłacać.
  • Podróż służbowa a rozliczanie czasu pracy… Pracodawcy często nie rozliczają czasu pracy podróży służbowych swoich pracowników, bo nigdzie tak naprawdę nie jest napisane, jak należy to robić. Wolą więc udawać, że wyjazd pracownika to nie czas pracy. Niestety w części to jest czas pracy, a nawet pracownik może „wyrobić” w delegacji godziny nadliczbowe. Wiedziałeś, ze nie rozliczając czasu pracy w delegacji popełniasz wykroczenie?! Sprawdź więc jak rozliczyć delegację prawidłowo.
  • Nieobecność w pracy: co ją usprawiedliwia?… Niejednokrotnie zdarza się, że z różnych powodów pracownik nie może pojawić się w pracy. Trzeba jednak pamiętać, że tylko niektóre z nich będą usprawiedliwiały nieobecność.
  • Nagrody jubileuszowe – zasady wypłacania… Rozważmy następujący przypadek: pracownikowi minęło już 8 lat pracy. Czy możemy dopiero teraz wypłacić mu nagrodę jubileuszową za 5 lat pracy? Za dwa lata pracownikowi minie 10 lat pracy. Nagrodę jubileuszową można wypłacić tylko co 5 lat. Jak więc powinniśmy postąpić?
  • Obowiązki pracodawcy: konsekwencje naruszenia… Pracodawca zatrudniający pracowników ma do spełnienia szereg obowiązków, które niekiedy celowo, a czasami nieumyślnie są przez niego naruszane. Niestety każde poważniejsze uchybienie wobec zatrudnionego może skończyć się obciążeniem firmy karą grzywny lub rozwiązaniem umowy przez pracownika bez wypowiedzenia.
  • Praca w dzień wolny a 5-dniowy tydzień pracy… Praca w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy rekompensowana jest na nieco innych zasadach niż praca w niedzielę i święto. Nieoddania dnia wolnego nie można bowiem zastąpić stosownym dodatkiem. Nie są to też nadgodziny, żeby oddawać czas wolny. Jak więc rekompensować pracę w takim dniu?
  • Rozwiązanie umowy o pracę – obowiązki pracodawcy… Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem nie jest rzeczą ani prostą, ani szybką. Pracodawca musi wypełnić szereg obowiązków z tym związanych, począwszy od wyboru trybu rozwiązania umowy, poprzez wydanie świadectwa pracy, a skończywszy na poinformowaniu ZUS-u o ustaniu prawa do ubezpieczeń.
  • Obowiązki pracodawcy zatrudniającego min. 20 pracowników… Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników musi wypełnić obowiązki związane z zakładowym prawem pracy, jest objęty ustawą o zwolnieniach grupowych, ma obowiązek wypłaty świadczeń chorobowych i tworzenia ZFŚS, z którego może zrezygnować. Ma zatem szerszy zakres obowiązków niż mniejszy zakład pracy.
Jeżeli jesteś zainteresowany wstąpieniem do naszego Związku to pamiętaj, że o tym fakcie twój PRACODAWCA SIĘ NIE DOWIE! Po podjęciu decyzji kliknij przycisk powyżej i:

- zapoznaj się ze Statutem .: pobierz

- wypełnij deklarację członkowską .: pobierz 


Wypełnioną deklarację wyślij na adres:  

Związek Zawodowy Pracowników Provident Polska S.A.

ul. Korony Północnej 17 71-781 Szczecin

Rezygnacja z członkostwa .: pobierz ***

Składki (30 zł kwartalnie) prosimy wpłacać na konto: ING Bank Śląski 09 1050 1559 1000 0023 2845 9579