Zwolnienia grupowe – rozmowy zerwane przez OPZZ!

W dniu 10 stycznia 2020 strona związkowa rozpoczęła z pracodawcą proces negocjacji warunków zwolnień grupowych w Spółce. Zgodnie z ustawą proces konsultacji może trwać maksymalnie 20 dni, czyli plan spotkań zakładał wypracowanie porozumienia maksymalnie do 30 stycznia.

Niestety w czasie trzeciego spotkania w dniu 24 stycznia z negocjacji wycofali się koledzy z OPZZ Konfederacja Pracy, uniemożliwiając zawarcie porozumienia z pracodawcą. W trakcie dotychczasowych spotkań (ponad 9 godzin rozmów) utknęliśmy w dyskusji nad zasadnością przeprowadzania zmian organizacyjnych w departamencie sprzedaży, czyli decyzji podjętej przez Zarząd Spółki i przedstawionej jako punkt wyjściowy do negocjacji kryteriów i warunków finansowych dla osób objętych zmianą. Tematy, które najbardziej Was interesują, czyli kto i na jakich warunkach pozostawały poza obszarem zainteresowania. Marnowaliśmy czas na nic nie wnoszące dyskusje i przepychanki, które pogłębiały kryzys negocjacji. Konsekwencje takiej sytuacji mogą być bardzo krytyczne dla pracowników, wprowadzenie jednostronnie przez Pracodawcę Regulaminu zwolnień grupowych i znaczne pogorszenie sytuacji osób odchodzących z firmy.

Nasze stanowisko od samego początku było takie, iż najistotniejszą kwestią są sprawiedliwe zasady doboru pracowników oraz jak najkorzystniejsze pakiety odpraw dla zwalnianych osób celem zabezpieczenia ich sytuacji finansowej i wsparcia w nowej sytuacji po utracie pracy. Niestety postawa kolegów z OPZZ nie pozwalała na osiągnięcie tego etapu negocjacji i w konsekwencji doprowadziła do zerwania przez nich rozmów. Do zawarcia porozumienia potrzebne są wszystkie strony, decyzja OPZZ była taka, że nie będą kontynuować rozmów. Szkoda, interes pracowników poważnie tu ucierpiał, a czasu do 30 stycznia było jeszcze dużo. W naszej ocenie warto było poświęcić ten czas na rozmowy.

W sytuacji braku porozumienia pracodawca wydaje jednostronnie Regulamin Zwolnień i może w nim zawrzeć warunki wynikające tylko i wyłącznie z Ustawy o zwolnieniach z przyczyn po stronie pracodawcy, Oferta Zarządu na początku negocjacji prawie dwukrotnie przewyższała wartość odpraw ustawowych. Nie mogliśmy pozwolić na to, aby w związku z zerwaniem rozmów przez OPZZ, w Regulaminie znalazły się tylko odprawy ustawowe.

Byłaby to dla Was bardzo niekorzystna sytuacja, na co nie chcieliśmy i nie mogliśmy się zgodzić. Rolą Związków Zawodowych jest dbanie o Wasze interesy i reprezentowanie wszystkich pracowników, a nie o partykularne interesy jednostek. W rozmowach nie chodzi o to by zaspokojone były ambicje związkowców, a przede wszystkim o interes pracowników, których oni reprezentują.

Zatem zdecydowaliśmy się, pomimo zerwania rozmów, ponownie usiąść do stołu z pracodawcą i wspólnie z koleżankami i kolegami z Solidarności 80 i Inicjatywy Pracowniczej zastanowić się, w jaki sposób uratować dla Was ten budżet. Rozmowy, przy pełnym zaangażowaniu obu stron, konstruktywnym podejściu nabrały odpowiedniej dynamiki i przyniosły bardzo korzystne rozwiązania dla pracowników.

W obecnej chwili nie możemy jeszcze przedstawić Wam szczegółów, ale już teraz zapewniamy Was, iż w rozmowach z pracodawcą dbamy o wszystkich pracowników objętych zmianą bez względu na przynależność związkową, a dyskutowane rozwiązania zapewnią bardzo atrakcyjne pakiety odpraw.