Zawieszenie sprzedaży w wiodącym rejestrze

W związku z wprowadzeniem zakazu sprzedaży w dużych rejestrach, mającym bezpośredni negatywny wpływ na wyniki operacyjne, premie i segmentacje kierownika wystosowaliśmy do pracodawcy pismo, w odpowiedzi na które oczekujemy wyjaśnień do istoty i sposobu wdrażania tego projektu. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której:

  • Wdrażmy projekt, którego założeń nie zna nikt z bezpośrednio zainteresowanych osób, czyli Kierowników i Doradców.
  • Nie mamy przedstawionych zasad korekty celów sprzedażowych, w związku z ograniczeniem a wręcz, biorąc pod uwagę potencjał zawieszonych rejestrów, uniemożliwieniem realizacji zakładanych celów.
  • Nie wiemy w jaki sposób zawieszenie sprzedaży wpłynie na wynagrodzenie Doradcy i jego sytuację w segmentacji sprzedażowej
  • Doradcy nie są przygotowani do współpracy z klientami, pod względem ograniczania dostępu do naszych produktów.

Obecnie analizujemy wpływ zwieszenia na wyniki operacyjne wyznaczonych kierowników i oczekujemy na konkretne informacje i decyzje ze strony pracodawcy. Będziemy informować o dalszych wydarzeniach w tej kwestii.