Wybory Społecznych Inspektorów Pracy

Zapraszamy wszystkich pracowników do udziału w wyborach Społecznych Inspektorów Pracy na lata 2018 –
2022, które odbędą się  w dniu 24 listopada 2018 roku  w Bydgoszczy,  w sali konferencyjnej hotelu Kuźnia
ul. Gdańska 67  a rozpoczną się od godziny 15 tej i zakończą o godz.18 tej.
SIP’em, zgodnie z przyjętym przez związki zawodowe regulaminem, może zostać każdy pracownik Provident
Polska, który jest członkiem któregokolwiek z działających w firmie związków zawodowych. Prawo do udziału w wyborach SIP przysługuje natomiast każdemu pracownikowi firmy, bez względu na przynależność związkową.
Zadaniem Społecznej Inspekcji Pracy jest zapewnienie najpełniejszego przestrzegania prawa pracy w zakładzie
pracy.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w wyborach.  Swoje kandydatury można składać na formularzu
zgłoszeniowym, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 21.11.2018 r.

Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem  wyborów  dostępny jest na stronach internetowych poszczególnych organizacji związkowych działających w Provident Polska S.A.

Regulamin Wyborów SIP 2018 r.

Karta zgłoszenia kandydata na SIP