Wspólne pismo organizacji związkowych w sprawie projektu ustawy Ministerstwa Sprawiedliwości

W związku z nowym projektem ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości proponującym obniżenie opłat i prowizji dla pożyczkodawców Związek Zawodowy Pracowników Provident Polska S.A. wraz z pozostałymi organizacjami związkowymi naszej organizacji zaproponował pracodawcy pisemne wystąpienie do właściwych ministerstw z prośbą o wnikliwą analizę proponowanych zmian legislacyjnych. W efekcie powstały pisma kierowane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz Ministra Rozwoju i Finansów Mateusz Morawieckiego. Mamy nadzieję, że zdecydowany, wspólny głos strony społecznej naszej firmy przyczyni się do właściwej oceny wpływu proponowanych zmian na konsekwencje gospodarcze i społeczne. Zarząd ZZPP będzie podejmował dalsze działania w powyższej sprawie poprzez centralę krajową Forum Związków Zawodowych.