Walne Zebranie Członków Związku

Informujemy, że w dniu 12.01.2018 odbyło się Walne Zebranie Członków ZZPP. Podczas obrad Zarząd Związku przedstawiła raport e swojej działalności w poprzedniej kadencji, pracowaliśmy nad zmianami w Statucie Związku i wybieraliśmy Zarząd na następne 4 lata funkcjonowania Związku.

W wyniku głosowania ukształtował się nowy Zarząd Związku:

Robert Sasiuk – Przewodniczący

Jacek Roguski – Wiceprzewodniczący

Agnieszka Chrzczonowska – Skarbnik

Dariusz Karasiewicz – Sekretarz

Wszyscy deklarowali wysoką motywację i zaangażowanie na rzecz aktywnego i skutecznego funkcjonowania Związku, konsekwentną realizację nowych inicjatyw i wyzwań stojących przed naszą organizacją.