V Kongres Forum Związków Zawodowych

Kongres Forum Związków Zawodowych w Warszawie

Skuteczne działanie w obronie praw pracowniczych to także aktywność w strukturach ogólnopolskich central związkowych. W dniach 14-15.05.2018 w Warszawie odbył się V Kongres Forum Związków Zawodowych, gdzie mandat delegata naszej organizacji sprawował nasz Wiceprzewodniczący Jacek Roguski. Dwudniowe obrady były bardzo owocne ze względu na szeroką wymianę wiedzy i doświadczeń działaczy związkowych funkcjonujących w różnego rodzaju organizacjach działających w obronie praw pracowniczych. Z pewnością wiele elementów tych aktywności można z powodzeniem wykorzystać w naszej organizacji. Wiele pracy przed nami!!!