Spotkanie Związków Zawodowych z Zarządem Provident Polska S.A.

Tak jak wcześniej zapowiadaliśmy w dniu 29 maja 2018 w Biurze Głównym doszło do spotkania strony związkowej, którą reprezentowali Jacek Roguski i Marcin Szerszenowicz z Zarządem Spółki, z ramienia którego występowali Pani Prezes Agnieszka Kłos i Członkowie Zarządu Tomasz Skiba oraz Zbigniew Hojka. Było to pierwsze tego typu spotkanie, dlatego naszym głównym celem było przedstawienie głównych obszarów naszej działalności związkowej i określenie oczekiwań co do zachowania pracodawcy w kontekście dalszej efektywnej współpracy pomiędzy stronami. Zgodnie z Waszymi sugestiami zaprezentowaliśmy główne tematy, które budzą największe emocje wśród pracowników terenowych. Zwróciliśmy uwagę na:

  • Transparentność korekt celów operacyjnych
  • Oczekiwania wzrostu podstawy wynagrodzenia, które jest mało konkurencyjne w porównaniu z dynamiką wzrostu płac w innych dużych organizacjach
  • Współpracę z działem MI w kontekście reklamacji, wyjątków sprzedażowych i komunikacji zmian
  • Negatywne opinie o zmianach w regulaminie programu Tereny Wiejskie
  • Rolę Kierownika i Doradcy Klienta Eksperta w projekcje Team Model

Podkreślaliśmy, że bardzo ważne jest dla nas szybkie rozwiązywanie indywidualnych problemów pracowniczych, z którymi się do nas zwracacie i na tej płaszczyźnie oczekujemy zdecydowanych reakcji pracodawcy. Tematów mamy z pewnością więcej, jednak dwugodzinny wymiar czasu spotkania pozwalał na efektywną dyskusję nad tymi najgorętszymi. W tym kontekście bardzo nas cieszy propozycja pracodawcy organizacji cyklicznych kwartalnych spotkań, na których będziemy mogli prezentować i omawiać zgłaszane przez Was tematy bezpośrednio przed Zarządem Spółki.