Spotkanie organizacji związkowych z pracodawcą

W dniu 22 czerwca 2015 odbyło się spotkanie organizacji związkowych z pracodawcą. Głównym celem spotkania było sformułowanie ostatecznej wersji protokołu rozbieżności z etapu mediacji sporu zbiorowego, którą możemy teraz przedstawić do zaopiniowania przez Panią Mediator.

Jednocześnie podjęliśmy dyskusję nad najbardziej aktualnymi problemami, nad którymi staramy się pracować. Do tych kwestii należą:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla menadżerów w naszej firmie, dotyczącego respektowania obowiązującego w poszczególnych departamentach czasu pracy, a w szczególności zadaniowego czasu pracy, sposobu delegowania zadań i zakresu obowiązków.

2. Wykorzystanie zaległych urlopów wypoczynkowych z 2014 do 30 września 2015

3. Ogólna informacja do pracowników przypominająca o niezakłócaniu wypoczynku przez przełożonych sprawami służbowymi

4. Postulat strony związkowej dotyczący wypłacaniu pracownikom wynagrodzenia za zastępstwa niezależnie od okresu sprawowania zastępstwa (obecnie płacone za pełny tydzień zastępstwa). Odpowiednie zmiany w procedurze zastępstw.

5. Propozycja pracodawcy porozumienia w zakresie telepracy.

Będziemy Was informować o efektach na bieżąco.