SPOTKANIE MEDIACYJNE

W dniu 1.02.2016 roku w Bydgoszczy odbyło się spotkanie strony związkowej z pracodawcą w sprawie świadczeń dla pracowników objętych zwolnieniami grupowymi. Pierwsza część spotkania upłynęła na omówieniu sytuacji w Spółce i nastrojów panujących po ostatnich zmianach. Finalnie strony przedstawiły swoje stanowiska i ustaliły kolejne spotkanie w terminie 9.02.2016 roku w Warszawie.