RESTRUKTURYZACJA W SPÓŁCE

Na dzisiejszym spotkaniu przedstawicieli Związków Zawodowych z Zarządem Spółki rozpoczęliśmy negocjacje dotyczące warunków zwolnień grupowych. Pracodawca zdecydował o likwidacji stanowiska AM’a w formie integracji ze stanowiskiem ROM’a.

Część AM’ów otrzymała propozycję pracy na stanowisku DM’a. Organizacje związkowe wynegocjowały, że termin podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie przyjęcia nowych warunków pracy przez osoby delegowane na stanowisko DM’a upływa w poniedziałek 1 lutego br. Dotyczy to również osób, które już podpisały porozumienie.

Przedstawiciele Spółki zadeklarowali, że restrukturyzacja nie będzie dotyczyła stanowiska DM’a oraz, że ilość sekcji pozostanie bez zmian.

W środę 27.01.2016 roku osoby pracujące na stanowisku DM’a otrzymają do podpisu nowy zakres obowiązków pracownika.

Następne spotkanie negocjacyjne odbędzie się w Toruniu w poniedziałek 1 lutego br.