POROZUMIENIE W SPRAWIE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH

W dniu 15.02.2016 zakończone zostały negocjacje dotyczące warunków świadczeń dla osób odchodzących ze Spółki w wyniku zwolnień grupowych. Rokowania były bardzo trudne, głównie z powodu braku możliwości wypracowania wspólnego stanowiska organizacji związkowych, co spowodowane było nadmiernym rozbudzeniem oczekiwań zwalnianych pracowników. Efektem tego musi być niedosyt z wyników negocjacji i przekonanie, że jednak oczekiwania pracowników sięgały znacznie dalej. Tu pozwolimy sobie na krótkie podsumowanie całego procesu.

Od wielu lat staramy się egzekwować przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawnych obowiązujących w naszym kraju poprzez negocjacje z pracodawcą, orzeczenia i opinie organów zewnętrznych takich jak sądy, prokuratura, Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, itp. Zawsze mocno opieramy się na przepisach prawnych, które stanowią realną podstawę do dochodzenia konkretnych roszczeń.

W przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o przeprowadzeniu zwolnień grupowych, przebieg konsultacji całego procesu z organizacjami związkowymi odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ten akt prawny bardzo dokładnie określa prawa i obowiązki zarówno pracodawcy jak i strony związkowej, czas trwania negocjacji i sposobu wdrożenia ustaleń w życie. W naszym porządku prawnym w takiej sytuacji główne zadanie Związków Zawodowych to dopilnowanie, żeby wszystkie zapisy ustawy, zapewniające korzyści pracownikom zostały wcielone w życie, oraz w trakcie dalszych negocjacji uzyskanie jak najkorzystniejszych warunków odejścia z firmy.

Przed ostatnim spotkaniem nasza organizacja przyjęła wspólne stanowisko w porozumieniu z przedstawicielami ZZ Inicjatywa Pracownicza oraz NSZZ Solidarność. Duży szacunek dla kolegów z tych organizacji za merytoryczną i obiektywną ocenę sytuacji i konstruktywne opinie. Ambicje naszych kolegów z OPZZ Konfederacja Pracy były jednak znacznie wyższe i sięgały kilkunastokrotnego miesięcznego wynagrodzenia dodatkowej odprawy. Tak duże rozbieżności powodowały realne zagrożenie zerwania negocjacji, a następstwem takiego kroku mogło być wypowiedzenie pracownikom umów o pracę na minimalnych zasadach określonych w ustawie.

W takiej sytuacji aby nie utracić dotychczas wynegocjowanych warunków postanowiliśmy zakończyć udział w bezpośrednich negocjacjach otrzymując od pracodawcy gwarancję zachowania uzgodnionych warunków. Koledzy z OPZZ Konfederacja Pracy postanowili zawalczyć o zwielokrotnienie dodatkowych odpraw. Niestety nasze założenia w pełni się potwierdziły, pracodawca nie zmienił swojego budżetu i jedynie zmienił przesunięcia świadczenia pomiędzy grupami pracowników.

Mamy głębokie przekonanie, że cztery trudne spotkania z pracodawcą pozwoliły nam wypracować możliwie najkorzystniejsze warunki dla pracowników. Trudno mówić o sukcesie, gdy wielu z Was mówi o pewnym rozczarowaniu, twierdzi, że oczekiwali więcej. Negocjacje pierwszych zwolnień grupowych w naszej Spółce kończą się, nauka pozostaje. Mamy nadzieję, że wszyscy wyciągną odpowiednie wnioski…

Szczegóły ustaleń i porozumienie znajdziecie na stronie dla członków Związku.