MISJA I WIZJA

Misja ZZPP

Misją ZZPP jest obrona praw i interesów pracowników w zakresie warunków pracy i płac oraz warunków socjalno-bytowych i kulturalnych.

Wizja ZZPP

Praca z godnością.