Dyżurny Dorada Klienta – kompletne fiasko projektu

Osoby odpowiedzialne za regulację procedur w Spółce po raz kolejny udowadniają, że nie mają pojęcia o specyfice pracy Kierowników Rozwoju i Doradców Klienta, a zorganizowanie szybkiej i rzetelnej obsługi klienta w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi zdecydowanie przerasta ich możliwości.

Spółka w dalszym ciągu nie chce zapłacić kierownikom dodatkowego wynagrodzenia za działania podejmowane przez nich w czasie wolnym w celu obsługi zgłoszeń sprzedazowych. W zamian wprowadza fikcyjną funkcję Dyżurnego Doradcy Klienta, która ma przykryć faktyczne działania podejmowane przez kierowników operacyjnych. Sposób funkcjonowania DDK wprowadza przy okazji dodatkowe obowiązki na DMa, tak żeby można go było przy okazji obciążyć konsekwencjami za niewłaściwe funkcjonowanie DDK.

Wszystkim nam zależy na sprawnej obsłudze zgłoszeń sprzedażowych, również w poza normatywnym czasem pracy. Nie może się to jednak odbywać kosztem pracowników. Wiemy co znaczy nowy klient dla funkcjonowania biznesu i zdecydowanie uważamy, ze nie są to znaczące koszty dla Spółki zapłacić pracownikom za dodatkowo podejmowane działania. Spółka woli szukać jednak innych rozwiązań i są to jak zwykle działania obciążające dodatkowo pracowników, oczywiście bez prawa do należnego wynagrodzenia.

Oświadczamy, iż związki zawodowe nigdy nie zaakceptują takiego traktowania pracowników i będą w dalszym ciągu konsekwentnie, wszelkimi możliwymi sposobami dążyć do wymuszenia na Spółce zachowań zgodnych z obowiązującymi w naszym kraju normami prawnymi.

Zarząd Związku