Zabezpieczenie interesu pracownika stoi ponad osobistymi ambicjami liderów związkowych.

Komentarz do negocjacji warunków zwolnień grupowych

Zamknęliśmy bardzo trudny i dynamiczny okres konsultacji warunków zwolnień grupowych w Provident Polska. Zakończyliśmy dużym sukcesem, ratując budżet zagrożony zerwaniem negocjacji przez OPZZ Provident i skutecznie zabezpieczając pracowników odchodzących ze Spółki. Nestety skala dezinformacji i sposobu przekazu informacji przez OPZZ jeszcze w czasie trwania negocjacji z pracodawcą wymaga od nas stosownego komentarza.

Koledzy z OPZZ byli jedynymi uczestnikami swojego pomysłu na negocjacje, nie zbliżając się nawet do poziomu porozumienia proponowanego przez pracodawcę i demonstracyjnie ignorując stanowisko pozostałych związków. Taka postawa od początku stawiała stronę związkową w bardzo niekomfortowej sytuacji i pozwalała pracodawcy realizować swoją strategię rozmów. Skończyło się to tak jak skończyć się musiało, związkowcy z OPZZ urażeni nie docenieniem ich ambicji i oczekiwań opuścili salę rozmów pozostawiając los swoich członków i innych pracowników w rękach pracodawcy, który w tym momencie mógł z czystym sumieniem powrócić do rozwiązań ustawowych i mocno ograniczyć pakiet odpraw. W tym momencie decydująca była aktywność przedstawicieli pozostałych organizacji związkowych i dobra wola pracodawcy. To pozwoliło na podjęcie dalszych prac i doprowadzenie do satysfakcjonujących dla pracowników rozwiązań.

W tym momencie dochodzi do kuriozalnych komentarzy ze strony organizacji OPZZ, pełnych agresji, oskarżeń i pomówień w stosunku do uczestników rozmów. Efekt rozmów i interes pracowników schodzi na dalszy plan, górę biorą osobiste emocje i urażone ambicje.

Szanowni koledzy z OPZZ, po raz kolejny popełniacie ten sam błąd, razicie nieskutecznością i próbujecie usprawiedliwiać swoją porażkę postawą innych związków. Nie ma na to zgody! Wiele nauczyliście się od nas budując swoją organizację, ale nie nauczyliście się najważniejszego: podstawowym zadaniem organizacji reprezentatywnej jest dbanie o jedność ruchu związkowego i prezentowanie wspólnego stanowiska w negocjacjach z pracodawcą. Tylko wtedy można negocjować skutecznie! Nie wyciągnęliście wniosków z porażki w rozmowach dotyczących regulaminu premiowania, gdzie pracodawca wykorzystał różnicę w stanowiskach organizacji związkowych i udowadniacie swoją postawą, że interes liderów związkowych, którzy muszą promować swoje osiągnięcia i udowadniać swoją przydatność jest w OPZZ najważniejszy.

Tak jesteście postrzegani a potwierdzacie to przekazując ludziom nieprawdziwe informacje, korzystne z punktu widzenia Waszej sytuacji. Niepodpisanie porozumienia ma znaczenie dla pracownika i to kluczowe! Po pierwsze może pozostawić go z pakietem ustawowym (czego na szczęście uniknęliśmy), a po drugie sugerując pracownikom niepodpisanie porozumienia narażacie go na realne straty wynikające z utraty znacznych składników pakietu odpraw.

Nie rozumiemy takiego sposobu funkcjonowania organizacji związkowej, z pewnością trudno będzie to wytłumaczyć członkom związku i pozostałym pracownikom. Ale każdy ma swoje wartości, sumienie i wizerunek…..

Zarząd Związku.