Szkoleniu e-learningowe „Zadaniowy czas pracy”

Koleżanki i Koledzy Firma zaprasza nas od 9 maja 2016 do udziału w szkoleniu e-learningowym „Zadaniowy czas pracy”. Bardzo fajnie, że po wielu latach milczenia o istocie obowiązujących w naszej Spółce rodzajów czasu pracy zaczynamy o tym mówić i szkolić naszych menadżerów w obszarze praw i obowiązków w poszczególnych systemach pracy. Jako Związek Zawodowy nieprzerwanie od 9 lat podnosimy tą kwestię we wszelkich sporach ze Spółką i wspieramy naszych pracowników w egzekwowaniu właściwych norm wynikających z zapisów w Kodeksie Pracy. Niestety, z pełną odpowiedzialnością musimy ocenić, że przygotowane szkolenie w wielu aspektach nie jest dostosowane do wymogów prawnych i orzeczeń instytucji wymiaru sprawiedliwości, zarówno w wymiarze polskiego Prawa Pracy jak i dyrektyw unijnych. Chodzi tu głównie o dwie kwestie: dojazdy do pierwszego klienta i powrót od ostatniego klienta do miejsca zamieszkania oraz możliwość pracy do 12 godzin dziennie w ramach zadaniowego czasu pracy z rzekomą możliwością zmniejszania wymiaru czasu pracy w innych tygodniach czy miesiącach. Są to informacje niezgodne z obowiązującym u nas porządkiem prawnym. Zapraszamy do dyskusji nad merytoryczną zawartością szkolenia i zapobiegania nadużyciom, do których może dochodzić przez niewłaściwe interpretowanie funkcjonującego wymiaru czasu pracy przez przełożonych. Prosimy również logowanie się na podstronę dla naszych członków, tam też znajdziecie wiele praktycznych informacji