Spotkanie z Zarządem Provident Polska

W dniu 27 czerwca 2016 w oddziale Lublin odbyło się spotkanie organizacji związkowych z przedstawicielami Zarządu Provident Polska w sprawie planowanych zwolnień grupowych w Biurze Głównym oraz Departamentach Administracji, Obsługi Klienta oraz Windykacji. Dyskusja dotyczyła głównie uzgodnienia kryteriów doboru stanowisk zagrożonych likwidacją. Organizacje związkowe przedstawiły wstępne oczekiwania dotyczące finansowych i poza finansowych warunków dla pracowników objętych procesem zwolnień grupowych. Dziękujemy za Wasze informacje, podpowiedzi i sugestie, które później wykorzystujemy w negocjacjach. Wiemy, że oczekujecie przynajmniej podobnych warunków, jak pracownicy działu operacyjnego objęci pierwszym etapem zwolnień. Kolejne spotkanie odbędzie się w Łodzi w dniu 4 lipca 2016 roku.

Zarząd Związku