Spotkanie w dniu 29 maja z Zarządem Provident Polska S.A.

Koleżanki i Koledzy,

Zarząd naszej organizacji związkowej otrzymał zaproszenie od Zarządu Provident Polska S.A. na spotkanie w dniu 29 maja, w trakcie którego zamierzamy przedstawić naszą wizję roli związku zawodowego w Spółce. Ponadto podejmiemy temat oceny dotychczasowej współpracy pomiędzy Spółką a naszą organizacją związkową i naszych propozycji istotnych z punktu widzenia przestrzegania praw pracowniczych. Zachęcamy Was do kontaktu z nami i zgłaszania obszarów, które w Waszej ocenie powinniśmy podjąć w trakcie prowadzonych rozmów z Zarządem Spółki.