Przyszedł czas na ocenę rzeczywistości.

Po zakończeniu negocjacji warunków zwolnień grupowych przyszedł czas na ocenę rzeczywistości, która zastanie nas po zmianach organizacyjnych i analizę zakresów obowiązków oraz możliwości zarobkowych pracowników, którzy pozostają w organizacji i chcą efektywnie pracować w przyjaznym środowisku pracy.

W dniu 12 lutego 2020 z inicjatywy Związków Zawodowych doszło do spotkania z pracodawcą, na którym rozpoczęliśmy pracę nad zagadnieniami mającymi bezpośredni wpływ na codzienną pracę pracowników operacyjnych.

Gospodarzem spotkania był Marcin Jacaszek przy aktywnym udziale Tomasza Skiby. Związkowcy reprezentowali Naszą organizację, Solidarność 80 i OZZ Inicjatywę Pracowniczą, mieliśmy także gości w postaci koleżanek i kolegów BRM i BL’ów.

Wspólne określenie szerokiego zakresu prac pozwoliło nam na ustalenie priorytetów, które wymagają szybkich usprawnień. konkretnego dopracowania wymagają wprowadzone w ostatnim czasie składowe segmentacji, czyli przede wszystkim wizyty. Co jest generowane, na jaki czas, ile kontaktów to wszystko budzi kontrowersje.

No i korekty, które powinny następować w przypadku sytuacji losowych i innych zajęć takich jak spotkania, konferencje, badania, komisje.

Czekamy na szybkie decyzje i przygotowujemy się do kolejnych spotkań. Przesyłajcie swoje sugestie i komentarze, będziemy aktywnie promować ciekawe inicjatywy i wracać do pracodawcy z tematami, które budzą negatywne emocje.

Tematów do rozmów było tyle, że musieliśmy je spisać na ścianie 🙂