Odwołanie Piotra Nowickiego z funkcji Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

W dniu 9 grudnia w Toruniu odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych poświęcone omówieniu zasad funkcjonowania Społecznej Inspekcji Pracy w naszej organizacji i poprawieniu skuteczności podejmowanych działań. Następstwem dyskusji i późniejszego głosowania dotychczasowy Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Piotr Nowicki został odwołany. Nowym ZSIP głosami Społecznych Inspektorów Pracy wybrany został Dariusz Ulatowski. Darkowi życzymy, żeby wykorzystał dotychczasowe doświadczenia z działalności w ramach Społecznej Inspekcji Pracy oraz wieloletniej pracy w naszej Spółce do sprawnego kierowania całą komórką Inspekcji oraz efektywnej współpracy z pracodawcą w obronie interesów pracowników naszej firmy.