Kiedy zaczynamy i kończymy dzień pracy? (dotyczy pracy DM-ów)

W dniu 27 listopada 2015 Robert Sasiuk i Jacek Roguski uczestniczyli w szkoleniu na temat „Czas pracy w 2015 roku z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów i orzecznictwa” prowadzonym przez sędziego Sądu Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Uczestnictwo w zajęciach pomogło nam ugruntować i zweryfikować posiadaną wiedzę, a także rozwiać niektóre wątpliwości i dowiedzieć się o ostatnich zmianach przepisów i wytycznych dla sędziów przy orzekaniu w sporach pracowniczych, również na podstawie wyroków Sądu Najwyższego. Głównymi tematami były wymiar czasu pracy, ewidencja, godziny nadliczbowe w poszczególnych systemach czasu pracy, delegacje oraz najczęściej popełniane w tym zakresie błędy przez pracodawcę. Zapraszamy do konsultacji, z pewnością nasze wsparcie dla Was będzie jeszcze efektywniejsze. Możecie liczyć na nasze wsparcie.

Sprawa jest definitywnie rozstrzygnięta, zaczynamy pracę wychodząc z domu, a kończymy wracając i to pod warunkiem, że w domu nie wykonujemy żadnych czynności związanych z pracodawcą. Inne czynności, czyli zbieranie wyników, telefony do klientów, raporty oczywiście również świadczą o wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 10.09.2015, artykuł 2, punkt 1 dyrektywy 2003/88/WE mówi. że w okolicznościach, w których pracownicy nie mają stałego lub zwykłego miejsca pracy, czas dojazdu, który poświęcają na codzienne przejazdy między ich miejscem zamieszkania a siedzibami pierwszego i ostatniego klienta wskazanymi przez pracodawcę, stanowi czas pracy w rozumieniu tego przepisu.

Zarząd Związku