Druga tura zwolnień grupowych

Koleżanki i Koledzy

W dniu 23 czerwca 2016 na spotkaniu organizacji związkowych z pracodawcą zostaliśmy poinformowani o decyzji Zarządu Spółki o przeprowadzeniu drugiej tury zwolnień grupowych które dotyczą pracowników Biura Głównego oraz Departamentów Administracji, Obsługi Klienta i Windykacji.

Obecnie przystępujemy do negocjacji warunków zwolnień grupowych i naszym zadaniem będzie wypracowanie jak najlepszych warunków wypowiedzeń dla pracowników objętych całym procesem.

Niepokoją nas dochodzące informacje o przekazywaniu nieprecyzyjnych informacji przez kolegów ze Związku Zawodowego Solidarność 80 odnośnie osób objętych możliwością zwolnienia. Powoduje to niepotrzebną nerwowość i nie sprzyja odpowiedniej atmosferze negocjacji.

Jako Zarząd ZZPP oświadczamy, że z całą stanowczością odcinamy się od tego typu działań i zamierzamy skoncentrować się na wypracowaniu jak najkorzystniejszych warunków odejścia dla naszych pracowników. Wszystkich którzy chcą otrzymać rzetelne informacje na temat zwolnień prosimy o kontakt pod nr tel. 784 31 33 31 lub prosimy wysyłać pytania na adres biuro@zzpp.pl