Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników. Inspekcja reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe. Społeczna inspekcja pracy została powołana w trosce o poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy.

***

Na podstawie Ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz.U. 1983 Nr 35 poz. 163),
w dniu 24 listopada w Bydgoszczy, na podstawie Regulaminu Wyborów Społecznych Inspektorów Pracy z dnia
9 listopada 2018 roku,  odbyły się wybory Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy w Provident Polska S.A.

  W wyniku wyborów na czteroletnią kadencję wybrani zostali:

kol. Anna Dzięciołowska odział Olsztyn
kol. Dariusz Gruszeczka oddział Grudziądz
kol. Irena Jakubowska oddział Chojnice
kol. Maciej Jabłoński oddział Bydgoszcz
kol. Krzysztof Krejpcio oddział Ełk
kol. Wojciech Lesiuk oddział Siedlce
kol. Paweł Ładyżyński oddział Koszalin
kol. Tomasz Miełek oddział Piotrków Trybunalski
kol. Waldemar Nowak oddział Poznań
kol. Piotr Nowicki oddział Chojnice
kol. Jacek Roguski oddział Szczecin
kol. Marcin Szerszenowicz oddział Koszalin
kol. Cecylia Szewczyk oddział Kraków
kol. Piotr Szewczyk oddział Tarnów