Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników. Inspekcja reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe. Społeczna inspekcja pracy została powołana w trosce o poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy.

***

Informujemy, że w dniu 15 listopada 2014 roku odbyły się wybory Społecznych Inspektorów Pracy w Provident Polska S.A.

Trzy Związki działające w strukturach Spółki tj.: Związek Zawodowy Pracowników Provident Polska S.A., Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Provident Polska S.A., OPZZ „Konfederacja Pracy” w Provident Polska S.A. rekomendowały swoich kandydatów.

W wyniku głosowania Społecznymi Inspektorami Pracy zostali :

 • Piotr Nowicki – Oddział Chojnice
 • Paweł Sulimierski – Oddział Stargard Szczeciński
 • Marcin Szerszenowicz – Oddział Koszalin
 • Marcin Wójtowicz – Oddział Gdańsk
 • Piotr Haczkiewicz – Oddział Gdańsk
 • Dariusz Ulatowski – Oddział Starogard Gdański
 • Krzysztof Krejpcio – Oddział Ełk
 • Barbara Nalik-Gimińska – Oddział Toruń
 • Piotr Szewczyk – Oddział Kraków

Gorąco gratulujemy wybranym.

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

Regionalni Inspektorzy Społecznej Inspekcji Pracy

 • Piotr Nowicki – Oddział Chojnice
 • Marcin Szerszenowicz – Oddział Koszalin tel.: 600 400 212
 • Piotr Haczkiewicz – Oddział Gdańsk
 • Dariusz Ulatowski – Oddział Starogard Gdański
 • Krzysztof Krejpcio – Oddział Ełk
 • Barbara Nalik-Gimińska – Oddział Toruń
 • Piotr Szewczyk – Oddział Kraków